W marcu i kwietniu 2011 roku wśród fanów zarejestrowanych na serwisie MegaTotal.pl, przeprowadzona została ankieta dotycząca ich aktywności na serwisie i opinii na temat rynku muzycznego w Polsce. Dziś publikujemy wstępny raport ukazujący jedynie część zebranych danych.

Odpowiedzi respondentów pokazują wyraźną dominację fanów muzyki rockowej. Trzeba jednak zauważyć, że pytano o jeden, ulubiony gatunek muzyki. Nie można wykluczyć, że użytkownicy lubią kilka kategorii gatunków muzycznych, jednak ponieważ pytano o jeden, najbardziej ulubiony, większość wskazała rocka. Wykres nr 1 prezentuje rozkład odpowiedzi.

Wykres 1. Ulubiona grupa gatunków muzycznych (n=800).

Kolejne z pytań dotyczyło częstotliwości wizyt na imprezach muzycznych (np. koncertach, występach na żywo). 39% respondentów deklaruje udział w imprezach muzycznych średnio przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. Rozkład odpowiedzi ukazany jest na wykresie nr 2.

Wykres 2. Częstotliwość wizyt na imprezach muzycznych (n=800).

Ciekawie przedstawia się to jak respondenci postrzegają MegaTotal.pl. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, niemal 40% respondentów uważa, że MegaTotal.pl najlepiej można opisać słowami „całkowicie nowy typ serwisu wydawniczo-informacyjnego”. Popularność pozostałych odpowiedzi można zaobserwować na załączonym wykresie.

Wykres 3. Jakie określenie najlepiej opisuje MegaTotal.pl (n=800).

72% respondentów ocenia muzyczną zawartość MegaTotal.pl „raczej dobrze” lub „bardzo dobrze”. Wykres 4 prezentuje dokładny rozkład odpowiedzi.

Wykres 4. Ocena muzycznej zawartości MegaTotal.pl (n=800).

Zarazem, 71% respondentów uważa, że MegaTotal.pl stwarza artystom „raczej dobre” lub „bardzo dobre możliwości”. Wykres 5 prezentuje dokładny rozkład odpowiedzi.

Wykres 5. Ocena możliwości stwarzanych artystom przez MegaTotal.pl (n=800).

Jedynie 11% respondentów uważa, że MegaTotal.pl powinien całkowicie zrezygnować z wydawania płyt w formie fizycznej (CD) i skupić się wyłącznie na plikach muzycznych, a 30% respondentów nie ma na ten temat zdania. Wykres 6 prezentuje dokładny rozkład odpowiedzi.

Wykres 6. Stosunek do rezygnacji z wydawania płyt w formie fizycznej (n=800).

Wśród motywacji do wpłacania pieniędzy na dany album zdecydowanie dominuje fakt lubienia danej muzyki oraz chęć pomocy artystom. Motywacje inwestycyjne mają duże znaczenie jedynie dla części respondentów. Wykres 7 prezentuje dokładny rozkład odpowiedzi.

Wykres 7. Przyczyny wyboru współfinansowanego albumu (n=800).

Wśród osób wypełniających ankietę 63% to mężczyźni a 37% to kobiety. Średni wiek respondentów to ponad 29 lat. Aż 54% respondentów ma wykształcenie wyższe (lub studiuje), a 37% wykształcenie średnie (lub uczy się w liceum/technikum). Respondenci zamieszkują w ośrodkach różnej wielkości, co ukazuje wykres 8.

Wykres 8. Miejsce zamieszkania respondentów (n=800).

Niektóre spośród zebranych danych trudno jest przedstawić w formie wykresów. Dlatego też zebraliśmy najciekawsze obserwacje w punktach, tak by ukazać jak interesującą zbiorowością są użytkownicy MegaTotal.pl. Oto one:

-> najczęściej kupowanym gadżetem związanym z muzyką i artystami są koszulki (45%);

-> respondenci najczęściej pozyskują informacje o artystach i muzyce ze stron internetowych artystów, serwisów społecznościowych i radia;

-> niemal połowa respondentów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że „ceny płyt CD w Polsce są zbyt wysokie”, ale zarazem 23% respondentów deklaruje, że często lub bardzo często kupuje płyty w tradycyjnych sklepach muzycznych;

-> aż 62% respondentów raczej lub zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że „Megatotal zmienia polski rynek muzyczny na lepsze”;

-> aż 55% respondentów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że bezpłatne udostępnianie plików do odsłuchu w sieci zachęca do kupna płyt;

-> aż dla 75% respondentów chęć wsparcia artystów jest raczej ważnym lub bardzo ważnym powodem korzystania z MegaTotal.pl;

-> 52% respondentów często lub bardzo często zdarza się polecać innym muzykę artystów, których wspierają na MegaTotal.pl.

Zaprezentowany raport ukazuje jedynie część zebranych danych. Bardziej szczegółowe informacje przekażemy po wakacjach, gdy zostaną ukończone bardziej zaawansowane obliczenia statystyczne.

Ankieta internetowa została skierowana do użytkowników serwisu MegaTotal.pl posiadających konto Fana. Kwestionariusz złożony z 30 pytań został wysłany do Fanów, którzy pomiędzy 1 marca 2010 r. a 1 marca 2011 r. przynajmniej raz zalogowali się na swoje konto. Pełnych odpowiedzi udzieliło 800 respondentów (uwzględniono wyłącznie ankiety wypełnione w całości). Zbieranie danych odbywało się w marcu i kwietniu 2011 r. Odpowiedzi zaokrąglono.

Tekst i obliczenia: Patryk Gałuszka
Współpraca: Victor Bystrov
Katedra Funkcjonowania Gospodarki
Instytut Ekonomii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Wstępny raport z badania przeprowadzonego wśród artystów – za tydzień.