Z radością informujemy, iż MegaTotal.pl dołączył do akcji Legalna Kultura. To kampania społeczna, promująca korzystanie z legalnych źródeł kultury. Cieszy nas każda taka inicjatywa, bo stanowi kolejny krok do osiągnięcia stanu wspólnej szczęśliwości twórców i odbiorców kultury :)

Legalna Kultura to projekt adresowany do wszystkich odbiorców kultury. Celem kampanii jest zbudowanie poczucia odpowiedzialności za kulturę i realnej mody na korzystanie z legalnych źródeł.

Długofalowym celem działania Legalnej Kultury jest budowanie świadomości odbiorców kultury w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Tworzenie poczucia wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za kulturę jest sprawą nas wszystkich. Porozumienie w sprawie sposobów korzystania z kultury musi oznaczać legalność. Ważne jest, aby w projekt zaangażowali się wszyscy – artyści, twórcy, dziennikarze oraz odbiorcy kultury.

Legalna Kultura jest propozycją pozytywnej alternatywy wyjścia z impasu, w jakim dzisiaj znalazła się kultura. Korzystanie z legalnych źródeł jest drogą rozwiązania tego problemu. Legalna Kultura zwraca uwagę na to, że czerpanie zysków z nielegalnego rozpowszechniania dóbr kultury w internecie szkodzi twórcom i instytucjom kultury, a w ostatecznym rozrachunku ogranicza możliwości tworzenia.

Sukces kampanii Legalna Kultura uzależniony jest od nas wszystkich: kampania adresowana jest w równym stopniu do tych, którzy w świadomy i odpowiedzialny sposób korzystają z kultury, jak i do tych, którzy jeszcze nie dostrzegają wagi tego problemu. Dlatego Legalna Kultura skupia ludzi wokół legalnych źródeł. Jest także obecna na festiwalach filmowych i muzycznych, gdzie gromadzą się ci, dla których kultura jest najważniejsza.

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego objął projekt Honorowym Patronatem.

Legalna Kultura jest bardzo gościnna. Wszystkich zainteresowanych tematem odpowiedzialnego korzystania z kultury zaprasza na stronę www.legalnakultura.pl, gdzie znajduje się baza legalnych źródeł i wiele ciekawych bieżących informacji. Zaprasza także na swój profil na Facebooku, a także kanały Vimeo oraz YouTube.