Washing Machine i Plug & Play dostały wyróżnienia podczas zakończonego dziś konkursu w Jarocinie. Bardzo gratulacje :) Nasz wysłannik i przewodniczący jury w jednej osobie – Red Stelmach obiecał dosłac niebawem skreślonych na gorąco kilka słów komentarza do tegorocznego konkursu młodych wykonawców.