Jak w tytule :( Zaproszenia wyszły. Z jednej strony należałoby się cieszyć, bo to przecież oznacza pełną salę, ale z drugiej musimy odmawiać na kolejne prośby :( Nie wszystko jednak jeszcze stracone. Jeśli komuś bardzo zależy, a lubi ryzyko, może zjawić się w Wytwórni przed samym koncertem i liczyć na to, że tym, którzy zgłosili się wcześniej coś wypadnie i nie będą mogli odebrać zaproszenia. Może być też tak, że innym partnerom akcji zostały jakieś zaproszenia. Wówczas będzie szansa wejściówkę otrzymać. A na drugi raz, trzeba pomyśleć wcześniej ;)