W kwietniu i maju 2011 roku wśród aktywnych artystów zarejestrowanych na serwisie MegaTotal.pl,  przeprowadzona została  ankieta dotycząca ich działalności oraz rynku muzycznego w Polsce. Dziś publikujemy wstępny raport ukazujący jedynie część zebranych danych.

Większość respondentów deklaruje, że ich twórczość można zaliczyć do rocka (64%) lub muzyki elektronicznej (18%). Trzeba jednak zauważyć, że podobnie jak w przypadku badania osób posiadających konto Fana na MegaTotal.pl, pytano o jeden, dominujący gatunek muzyki.

Powodem takiego uproszczenia było to, że bardzo trudno jest sformułować pytanie uwzględniające ogromne zróżnicowanie i złożoność wszystkich gatunków muzyki. Nie można więc wykluczyć, że artyści tworzą muzykę, którą można zaliczyć do różnych gatunków muzycznych, jednak ponieważ pytano o jeden gatunek, większość wskazała rocka. Rozkład odpowiedzi zaprezentowany jest na wykresie 1.

Wykres 1. Grupy gatunków muzycznych, do których respondenci zaliczają swoją twórczość (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Kolejne z pytań dotyczyło częstotliwości występów na żywo. Oczywiście podobnie jak w przypadku pytania dotyczącego gatunków, mamy tu do czynienia z pewnym uproszczeniem. Inaczej bowiem pojęcie „występ na żywo” rozumiane jest przez muzyka rockowego, a inaczej przez DJa zajmującego się muzyką elektroniczną. Mając to na uwadze można przejść do przedstawienia wyników. 45% respondentów występuje na żywo średnio raz w miesiącu lub częściej. Rozkład odpowiedzi ukazany jest na wykresie nr 2.

Wykres 2. Częstotliwość występów na żywo (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Najważniejszą motywacją do założenia profilu na MegaTotal.pl jest chęć wykorzystania serwisu jako kolejnego miejsca do promocji swojej muzyki (niemal 50% odpowiedzi). Istotną perspektywą jest również realna perspektywa uzbierania funduszy na wydanie płyty (ponad 30% odpowiedzi). Rozkład odpowiedzi ukazany jest na wykresie nr 3.

Wykres 3. Przyczyny założenia profilu na MegaTotal.pl (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Artyści, podobnie jak osoby posiadające konto Fana, postrzegają MegaTotal.pl przede wszystkim jako „całkowicie nowy typ serwisu wydawniczo-informacyjnego” (35%). Popularność pozostałych odpowiedzi można zaobserwować na załączonym wykresie.

Wykres 4. Jakie określenie najlepiej opisuje MegaTotal.pl (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

48% respondentów uważa, że MegaTotal.pl stwarza artystom „raczej dobre” lub „bardzo dobre możliwości”. Mimo, iż jest to wysoka wartość, można zaryzykować stwierdzenie, że artyści nieco bardziej krytycznie oceniają możliwości stwarzane przez MegaTotal.pl niż odpowiadający na to samo pytanie fani. Jest to zapewne związane z większą wiedzą artystów o tym jak trudno jest w dzisiejszych czasach zyskać większą popularność na rynku muzycznym. Wykres 5 prezentuje dokładny rozkład odpowiedzi.

Wykres 5. Ocena możliwości stwarzanych artystom przez MegaTotal.pl (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Jedynie 12% respondentów uważa, że MegaTotal.pl powinien całkowicie zrezygnować z wydawania płyt w formie fizycznej (CD) i skupić się wyłącznie na plikach muzycznych, a 67% jest przeciwnego zdania. Wykres 6 prezentuje dokładny rozkład odpowiedzi.

Wykres 6. Stosunek do rezygnacji z wydawania płyt w formie fizycznej (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

W jednym z pytań respondentów poproszono o określenie, na który z tematów powinien zostać położony większy nacisk w Megazinie. Odpowiedzi wskazują na wyraźną dominację porad dla artystów (33%), recenzji płyt (25%) oraz informacji o działalności zespołów z MegaTotal.pl (22%). Wykres 7 pokazuje szczegółowy rozkład odpowiedzi.

Wykres 7. Preferowana tematyka Megazinu (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Niektóre spośród zebranych danych trudno jest przedstawić w formie wykresów. Dlatego też zebraliśmy najciekawsze obserwacje w punktach, tak by przekazać więcej informacji o artystach zarejestrowanych w MegaTotal.pl. Oto one:

-> 73% respondentów deklaruje, że ich projekty muzyczne rozpoczęły działalność po 2004 r.;

-> ponad połowa respondentów deklaruje, że najważniejszym powodem prowadzenia przez nich działalności muzycznej jest „potrzeba tworzenia, bycia artystą”;

-> ponad 73% respondentów czuje satysfakcję widząc, że ich nagrania mogą być za darmo ściągnięte z internetu (np. z sieci P2P), a prawie 5% czuje z tego powodu złość;

-> najpopularniejszymi miejscami samodzielnej promocji nagrań są dla respondentów Facebook, MySpace oraz własna strona internetowa;

-> ponad 41% respondentów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że „ceny płyt CD w Polsce są zbyt wysokie”;

-> ponad 48% respondentów zgadza się lub zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że piractwo internetowe szkodzi artystom;

-> ponad 56% respondentów posiada jednocześnie konto Fana na MegaTotal.pl;

-> niemal 94% respondentów to mężczyźni;

-> dla niemal połowy respondentów podstawowym miejscem działalności ich projektu muzycznego jest miasto powyżej 500 tys. mieszkańców.

Zaprezentowany raport ukazuje jedynie część zebranych danych. Bardziej szczegółowe informacje przekażemy po wakacjach, gdy zostaną ukończone bardziej zaawansowane obliczenia statystyczne.

Ankieta internetowa została skierowana do użytkowników serwisu MegaTotal.pl posiadających konto artysty. Kwestionariusz złożony z 38 pytań został skierowany do artystów zbierających za pośrednictwem MegaTotal.pl środki na wydanie płyty. Pełnych odpowiedzi udzieliło 215 respondentów (uwzględniono wyłącznie ankiety wypełnione w całości). Zbieranie danych odbywało się w kwietniu i maju 2011 r. Odpowiedzi zaokrąglono.

Tekst i obliczenia: Patryk Gałuszka
Współpraca: Victor Bystrov
Katedra Funkcjonowania Gospodarki
Instytut Ekonomii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Tekst i obliczenia: Patryk Gałuszka http://pga.blox.pl/
Współpraca: Victor Bystrov
Katedra Funkcjonowania Gospodarki
Instytut Ekonomii http://www.instytutekonomii.uni.lodz.pl/
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny http://eksoc.uni.lodz.pl/
Uniwersytet Łódzki

Badanie artystów MegaTotal.pl – skrócony raport

Ankieta internetowa została skierowana do użytkowników serwisu MegaTotal.pl posiadających konto artysty. Kwestionariusz złożony z 38 pytań został skierowany do 1692 artystów zbierających za pośrednictwem MegaTotal.pl środki na wydanie płyty. Pełnych odpowiedzi udzieliło 215 respondentów (uwzględniono wyłącznie ankiety wypełnione w całości), co daje zwrotność na poziomie 12,71%. Zbieranie danych odbywało się w kwietniu i maju 2011 r. Odpowiedzi zaokrąglono.

Większość respondentów deklaruje, że ich twórczość można zaliczyć do rocka (64%) lub muzyki elektronicznej (18%). Trzeba jednak zauważyć, że podobnie jak w przypadku badania osób posiadających konto Fana na MegaTotal.pl, pytano o jeden, dominujący gatunek muzyki. Powodem takiego uproszczenia było to, że bardzo trudno jest sformułować pytanie uwzględniające ogromne zróżnicowanie i złożoność wszystkich gatunków muzyki. Nie można więc wykluczyć, że artyści tworzą muzykę, którą można zaliczyć do różnych gatunków muzycznych, jednak ponieważ pytano o jeden gatunek, większość wskazała rocka. Rozkład odpowiedzi zaprezentowany jest na wykresie 1.

Wykres 1. Grupy gatunków muzycznych, do których respondenci zaliczają swoją twórczość (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Kolejne z pytań dotyczyło częstotliwości występów na żywo. Oczywiście podobnie jak w przypadku pytania dotyczącego gatunków, mamy tu do czynienia z pewnym uproszczeniem. Inaczej bowiem pojęcie „występ na żywo” rozumiane jest przez muzyka rockowego, a inaczej przez DJa zajmującego się muzyką elektroniczną. Mając to na uwadze można przejść do przedstawienia wyników. 45% respondentów występuje na żywo średnio raz w miesiącu lub częściej. Rozkład odpowiedzi ukazany jest na wykresie nr 2.

Wykres 2. Częstotliwość występów na żywo (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Najważniejszą motywacją do założenia profilu na MegaTotal.pl jest chęć wykorzystania serwisu jako kolejnego miejsca do promocji swojej muzyki (niemal 50% odpowiedzi). Istotną perspektywą jest również realna perspektywa uzbierania funduszy na wydanie płyty (ponad 30% odpowiedzi). Rozkład odpowiedzi ukazany jest na wykresie nr 3.

Wykres 3. Przyczyny założenia profilu na MegaTotal.pl (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Artyści, podobnie jak osoby posiadające konto Fana, postrzegają MegaTotal.pl przede wszystkim jako „całkowicie nowy typ serwisu wydawniczo-informacyjnego” (35%). Popularność pozostałych odpowiedzi można zaobserwować na załączonym wykresie.

Wykres 4. Jakie określenie najlepiej opisuje MegaTotal.pl (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

48% respondentów uważa, że MegaTotal.pl stwarza artystom „raczej dobre” lub „bardzo dobre możliwości”. Mimo, iż jest to wysoka wartość, można zaryzykować stwierdzenie, że artyści nieco bardziej krytycznie oceniają możliwości stwarzane przez MegaTotal.pl niż odpowiadający na to samo pytanie fani. Jest to zapewne związane z większą wiedzą artystów o tym jak trudno jest w dzisiejszych czasach zyskać większą popularność na rynku muzycznym. Wykres 5 prezentuje dokładny rozkład odpowiedzi.

Wykres 5. Ocena możliwości stwarzanych artystom przez MegaTotal.pl (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Jedynie 12% respondentów uważa, że MegaTotal.pl powinien całkowicie zrezygnować z wydawania płyt w formie fizycznej (CD) i skupić się wyłącznie na plikach muzycznych, a 67% jest przeciwnego zdania. Wykres 6 prezentuje dokładny rozkład odpowiedzi.

Wykres 6. Stosunek do rezygnacji z wydawania płyt w formie fizycznej (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

W jednym z pytań respondentów poproszono o określenie, na który z tematów powinien zostać położony większy nacisk w Megazinie. Odpowiedzi wskazują na wyraźną dominację porad dla artystów (33%), recenzji płyt (25%) oraz informacji o działalności zespołów z MegaTotal.pl (22%). Wykres 7 pokazuje szczegółowy rozkład odpowiedzi.

Wykres 7. Preferowana tematyka Megazinu (n=215). Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź.

Niektóre spośród zebranych danych trudno jest przedstawić w formie wykresów. Dlatego też zebraliśmy najciekawsze obserwacje w punktach, tak by przekazać więcej informacji o artystach zarejestrowanych w MegaTotal.pl. Oto one:
?    73% respondentów deklaruje, że ich projekty muzyczne rozpoczęły działalność po 2004 r.;
?    ponad połowa respondentów deklaruje, że najważniejszym powodem prowadzenia przez nich działalności muzycznej jest „potrzeba tworzenia, bycia artystą”;
?    ponad 73% respondentów czuje satysfakcję widząc, że ich nagrania mogą być za darmo ściągnięte z internetu (np. z sieci P2P), a prawie 5% czuje z tego powodu złość;
?    najpopularniejszymi miejscami samodzielnej promocji nagrań są dla respondentów Facebook, MySpace oraz własna strona internetowa;
?    ponad 41% respondentów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że „ceny płyt CD w Polsce są zbyt wysokie”;
?    ponad 48% respondentów zgadza się lub zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że piractwo internetowe szkodzi artystom;
?    ponad 56% respondentów posiada jednocześnie konto Fana na MegaTotal.pl;
?    niemal 94% respondentów to mężczyźni;
?    dla niemal połowy respondentów podstawowym miejscem działalności ich projektu muzycznego jest miasto powyżej 500 tys. mieszkańców.

Zaprezentowany raport ukazuje jedynie część zebranych danych. Bardziej szczegółowe informacje przekażemy po wakacjach, gdy zostaną ukończone bardziej zaawansowane obliczenia statystyczne.